Tarımsal Yapı

GÜMÜŞHANE İLİ TARIMSAL DURUM

İlin Arazi Varlığı

Gümüşhane İlinin mevcut arazi varlığı; 1950'li yıllarda yapılan, toprak su haritaları, orman amenajman haritaları, toprak tevzi komisyonu haritaları ile 2613, 5602 ve 766 sayılı eski kadastro kanunlarına göre yapılan kadastro çalışmaları esas alınarak çıkarılmaya çalışılmıştır.

Söz konusu çalışmalar sonucunda tespit edilen İlin arazi varlığı dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup; bu tespit günümüze kadar İl ile ilgili her türlü planlama ve çalışmalarda kullanılmıştır.

 

İlçelerTarım AlanıOrman – FundalıkÇayır MeraTarım Dışı AlanYüzölçümü (Ha)
Miktar (Ha)Oran (%)Miktar (Ha)

Oran

(%)

Miktar (Ha)Oran (%)Miktar (Ha)Oran (%)
Merkez11.7576,5442.13323,4270.00038,9156.01031,13179.900
Torul7.3437,0025.70024,5025.00023,8346.85744,67104.900
Kürtün5.2866,5340.12649,5415.00018,5220.58825,4281.000
Kelkit41.07727,1119.83513,0979.91552,7510.6737,04151.500
Köse22.26254,307.00017,077.00017,074.73811,5641.000
Şiran25.96026,1729.86130,1020.00020,1623.37923,5799.200
TOPLAM113.68517,29164.65525,04216.91532,99162.24524,68657.500

 Mevcut Kullanılan Kayıtlara Göre Toplam Arazinin İlçelere Göre Dağılımı

 

Gümüşhane'de toplam 113.685 hektar tarım arazisi mevcut olup bunun %39,9'unda tarla tarımı yapılmaktadır. Tablo 2'de tarım arazilerinin kullanım durumuna göre dağılımları verilmiştir. Bu tabloda dikkat çeken bir husus kullanılmayan tarım arazilerinin oranının %40,05 Nadas arazilerinin oranı % 17,6 gibi yüksek bir rakam olmasıdır.

 

ARAZİNİN KULLANIM  ALAN                                              (Ha)(%)
Tarla Arazisi45.379,139,9
Meyvelik1.684,31,5
Sebzelik653,30,6
Nadas Arazisi19.966,317,6
Kullanılmayan Tar. Ar.46.002,040,5
Toplam Tarım Arazisi113.685,0100,0
Çayır- Mera Alanı*216.915 
Orman Alanı164.655
Tarım Dışı Alan162.245
TOPLAM657.500

                          Tablo 2: 2014 Yılı Tarım Arazilerinin Dağılımı (Ha)

İl genelinde mera tespit ve tescil çalışmaları sonucunda 216.915 hektarlık mera alanımız bulunmaktadır. Mera Kanunu gereğince Mera Komisyonu tarafından tespiti yapılan mera alanı 168.789 hektar olup, 48.126 hektar mera alanının tespit çalışmaları devam etmektedir.

Ürün Adı

2014 Yılı

Ekiliş (Ha)

%
Tahıllar27.943,5061,58
Yem Bitkileri12.362,5027,24
Endüstri Bitkileri530,001,17
Baklagiller2.198,004,84
Yumrulu Bitkiler2.345,105,17
TOPLAM45.379,10100,00

 

Gümüşhane ilinde 27.943,50 ha. alanda hububat ekimi yapılmakta olup tarım arazileri içerisindeki oranı ise % 61,58'dir. Gümüşhane ili genelinde endüstri bitkilerinin tarım arazileri içerisindeki payı ekilen alan olarak %1,17'dir. Gümüşhane genelinde tarım arazileri içerisinde baklagil tarımının payı %4,84'dür. Hayvansal üretimin gelişmiş olduğu ülkelerde yem bitkileri tarımı, ekili alanların %25-30'unu teşkil ederken bu oran ilimizde %27,24'dür. ​

Türkiye genelinde meyve üretimi yapılan alanlar tarım alanlarının %8,39'unu oluşturmaktadır. Gümüşhane'de ise bu oran %1,50'dir. İlde genel olarak vişne, elma, armut, dut üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda ceviz üretimi de yaygınlaşmaya başlamıştır. İlde vişne, elma ve ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için uygun potansiyel vardır. Meyve üretimi daha çok öz tüketime yönelik olarak yapılmaktadır. 2014 yılı verilerine göre İl genelinde meyve veren ağaç sayısı 790.129 adet olup bu meyve ağaçlarından toplam olarak 10.661,00 ton / yıl meyve üretimi yapılmıştır.

Türkiye genelinde tarım alanlarının %2,08'inde sebze üretimi yapılırken, Gümüşhane'de sebze tarımı yapılan alan %0,6'da kalmaktadır. Sebze tarımının gelişmesini engelleyen en büyük faktör iklimdir. Ancak, mikro klima özelliği gösteren alanlarda sebze yetiştiriciliği yoğunlaşmıştır. 2014 yılı verilerine göre İl genelinde 7.058 dekar sebze ekim alanında 6.653,00 ton sebze üretimi gerçekleştirilmiştir. Sebze üretimi de meyve üretimi gibi daha çok ek gelir getirici ve öz tüketim amacıyla yapılmaktadır.

 

 

''